Mit alkotnak a nukleinsavak?

Mit alkotnak a nukleinsavak?
Mi a nukleinsavakból áll?

A nukleinsavak nagy biomolekulák, és mind dezoxiribonukleinsavat (DNS), mind ribonukleinsavat (RNS) tartalmaznak. A DNS hordozza a sejtek genetikai információit. Az RNS ezt a genetikai információt használja, és segít a sejtekből a fehérjék előállításában. Mindkét típusú nukleinsav nukleotidokból álló építőelemekből áll, bár vannak különbségek azokban a nukleotidokban, amelyek a két típusú nukleinsavat alkotják.

Nukleotidok

A nukleinsav építő blokkegységét nukleotidnak nevezik. A nukleotid egyetlen cukrot, foszfátot és nitrogéntartalmú bázist tartalmaz. A DNS-ben és az RNS-ben négy különböző bázis található. Mind a DNS, mind az RNS tartalmazza az adenint, a guanint és a citozint. Negyedik bázisaként az RNS uracilt használ, míg a DNS tinint használ negyedik bázisaként.

Elemek

A DNS és az RNS nagy hasonlóságai miatt ugyanazok az alapvető elemek. A cukrok és a nitrogéntartalmú bázisok túlnyomórészt szenet és hidrogént tartalmaznak. A cukrokban oxigénatom is létezik. A foszfátok, mind a DNS, mind az RNS gerincének egy része foszforból és oxigénből áll. A bázisok a szén és a hidrogén mellett oxigént és nitrogént is tartalmaznak.

A különbségek okai

Az RNS és a DNS közötti szerkezeti különbségek fő oka a molekuláris stabilitással függ össze. A deoxiribóz sokkal stabilabbá teszi a DNS-t, mint az RNS, ami azért fontos, mert a DNS kódolja a szervezet genetikai információit a szervezet életében. Az RNS átmeneti molekula, amelyet minden egyes sejt rendszeresen bomlik le és degradál. Az RNS egyszálú természete lehetővé teszi, hogy elvégezze a funkcióját, ami gyorsan továbbítja az információt.